II. ANDRÁS
Publikációk
Az egresi ciszterci monostor
korai történetének kérdései
A 13. századi francia–magyar
kapcsolatok néhány kérdése
Ziridava
Studia archaeologica
Régészeti kutatás
Egres monostorában