II. ANDRÁS
2013
A kolostor megtalálása
A kutatási program 2013-ban kezdődött el Egresen.
A kutatási program 2013-ban kezdődött el Egresen, a temesvári Bánáti Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésével. Ekkor került sor az egykori romok felderítésére. A Dr. Daniela Tanase és Dr. Major Balázs vezetése alatt dolgozó kutatók első feladata, a hajdani kolostor helyének meghatározása volt. A 19. században még meglévő romokat teljesen elbontották, így látható nyoma nem maradt a kolostornak.
2013 novemberében a korábbi források beható tanulmányozásával, légi fotózással és geofizikai kutatások.
2013 novemberében a korábbi források beható tanulmányozásával, légi fotózással és geofizikai kutatások segítségével sikerült meghatározni az egykori épületek pontos helyét s kiterjedését. A műszeres kutatásokat a PPKE Régészeti Térinformatikai Laboratóriumának vezetője Dr. Bertók Gábor irányította. Ekkor kezdődött meg a mai faluban még megőrződött, az egykori kolostorból faragott kövek felmérése is. E kutatások fontos eredményei jelentették a továbblépés inspirációját, hiszen a kutatók ezt követően döntöttek az ásatások megkezdéséről.
az egykori kolostorból faragott kövek felmérése