II. ANDRÁS
A kolostor fénykora
A kolostor fénykora III. Béla fia, II. András uralkodása alatt volt.
A kolostor fénykora III. Béla fia, II. András uralkodása alatt volt, ugyanis II. András második felesége, Courtenay Jolánta kapcsolatban állt Egres anyaapátságával Pontigny-val, ami a Courtenay-család temetkező egyháza volt. II. András valószínűleg Jolánta befolyására kedvelte meg az egresi közösséget, amely 1224-től kezdve gazdag királyi adományokban részesült. Nem kétséges, hogy a királyi pár az életük utolsó évtizedében éppolyan szerepet szánt Egresnek, mint Jolánta szülei Pontigny-nek. 1233-ban ide temették az elhunyt királynét.
Courtenay Jolánta kapcsolatban állt Egres anyaapátságával Pontigny-val.
Tudjuk azt, hogy II. András életének utolsó évében IX. Gergely pápa újra megerősítette a király adományát, valamint a közte és az egresiek közötti birtokcserét. Ennek része lehetett egy misealapítvány is mind saját, mind második felesége számára. A király a kunok térítésére tett erőfeszítései során is szerepet szánt az egresi monostor szerzeteseinek, majd később – a mértékadó források alapján – II. Andrást is ide temették el.
II. Andrást is ide temették el