II. ANDRÁS
Ciszterciek Magyarországon
A legkorábbit 1179-ben a Maros-parti Egresen hozták létre.
Az első ciszterci monostor II. Géza uralkodása alatt 1142-ben Tolna megyében, az egykori Cikádoron, a mai Bátaszék területén jött létre. Szerzetesei az ausztriai Heiligenkreuzból érkeztek. Később II. Géza fia, III. Béla különösen támogatta a szerzetesrendet és uralkodása alatt öt monostor alapítására került sor. A legkorábbit 1179-ben a Maros-parti Egresen hozták létre.
Az apátságokat az első nagy pusztulás a tatárjáráskor érte.
A történeti kutatás valószínűnek tartja, hogy a királyi támogatáshoz a magyar uralkodó francia kapcsolatai is hozzájárultak. Magyarországon 1142 és 1207 között összesen 18 ciszterci apátság jött létre, ebből kilenc királyi kegyuraság alatt állt, míg a másik kilenc patrónusai világi vagy egyházi hatalmasságok voltak. Az apátságokat az első nagy pusztulás a tatárjáráskor érte, majd a 14. században elkezdődött a rend magyarországi hanyatlása is. Hazánkban a török hódítás és a reformáció idején végleg megszakadt a ciszterci szerzetesi élet.
Megszakadt a ciszterci szerzetesi élet