II. ANDRÁS
Publicații
Istoria mănăstirii
cisterciene Egres
Relațiile franco-maghiare
în secolul al XIII-lea
Ziridava
Studia archaeologica